Interkulturella trainings på svenska

Hej, jag erbjuder individuella- eller grupp-workshops för er som vill jobba eller plugga i Tyskland. Speciella utmaningar med den tyska (arbets-)kulturen behandlas, så att din/er interkulturella kompetens att leva och arbeta i Tyskland stärks. I första ögonblicket kan Tyskland och Sverige verka sig liknas. Men det finns grundläggande skillnader under ytan. Att veta om dessa och att reflektera dem, kan vara bra för att undvika misstag och minska missförståelser. Det är en bra förutsättning för att ditt samarbete med / uppehåll i Tyskland blir en succé.